Chemické názvoslovie

Autor: 
Martin Vavra, Marián Čurda
Učebnica je určená najmä študentom maturitných ročníkov a poslucháčom prírodovedných študijných programov ako ucelený prehľad najnovších pravidiel tvorby názvoslovia chemických zlúčenín. Je koncipovaná podľa osnov Ministerstva školstva SR v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Patrí medzi najnovšiu a najaktuálnejšiu publikáciu ohľadom chemickej nomenklatúry. Publikácia je určená študentom, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, pri príprave na maturitu a prijímacie skúšky na vysoké školy a takisto aj počas štúdia na vysokej škole. V ponúkanej knihe sú zaradené kapitoly nielen pre gymnázia a prírodovedne zamerané fakulty, ale aj pre stredné školy so zdravotníckym a farmaceutickým zameraním ako aj lekárske a farmaceutické fakulty vysokých škôl. Pôvodná cena 28,60€.
Váha: 
575 g
18,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.