Stratégie výchovy v súčasnej rodine

Autor: 
Martina Tomanková, Dušan Kostrub

Predmetom predkladanej vedeckej monografie sú stratégie výchovy v súčasnej rodine. Monografia je určená pre odborníkov zaoberajúcimi sa otázkami výchovy v súčasnej rodine rovnako bude prospešná pre študentov zaoberajúcich sa kvalitatívnym výskumom a rodičov.
V našom skúmaní sme aplykovali etnografický terénny výskum a ako výskumný nástroj sme využili focus group/fókusovú skupinu. Zamerali sme sa na zistenie reflexií rodičov na koncept – mentálnu reprezentáciu, výchova v súčasnej rodine. Predkladané výsledky, majúce (zásadný) význam pre reflexie, ako koncipovať výchovu svojimi rodičmi tak, aby koncepcia tejto výchovy zohľadňovala rodičovské reprezentácie, ktoré možno považovať za relevantné. Monografia a vznikla v rámci grantovej schémy KEGA – projekt č. 070UK-2016
Kľúčové slová: výchova, rodina, súčasnosť, kvalitatívny výskum, metodológia skúmania, focus group, výpovede/ interpretácie.

Počet strán: 
176
Váha: 
340 g
15,49 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.