Základy výpočtov v chémii

Autor: 
Martin Vavra, Marián Čurda, Valéria Mašterová

Predložená učebnica ZÁKLADY VÝPOČTOV V CHÉMII je určená najmä študentom maturitných ročníkov stredných škôl a poslucháčom bakalárskych študijných programov chémie, kde sa bez základov výpočtov v chémii nezaobídu. Témy a výber príkladov boli spracované na základe štátneho vzdelávacieho programu a katalógu požiadaviek na maturitu z chémie podľa MŠVVaŠ Slovenskej republiky. Text učebnice je písaný jednoduchým spôsobom a je doplnený o vzorovo riešené príklady s komentárom. Na základe bohatých skúseností získané dlhoročným vyučovaním chemických výpočtov na vysokej škole vieme, aké problémy majú študenti všetkých typov škôl pri chápaní chemických výpočtoch. Tieto skúsenosti sú plne využité v predloženej učebnici. Všetky kapitoly sú na konci doplnené veľkým počtom neriešených úloh, ktoré overia vedomosti študenta.

Počet strán: 
162
Váha: 
415 g
Formát: 
A4
17,60 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.