Obchodné podmienky

Spôsob objednávania

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na našich stránkach. Ak vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku na e-mail: obchod@rokus.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, adresu doručenia, meno kontaktnej osoby a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedený e-mail.

 

Osobný odber

Objednávku realizovanú cez internet je možné vyzdvihnúť aj osobne v sídle firmy v Prešove na Sabinovskej ulici č.55. Úhradu za tovar je možné realizovať v hotovosti bez obmedzenia.

 

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás kontaktovať. 
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Ceny tovaru

Pre zákazníka platí aktuálna cena pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Dodacie podmienky

Tovar zvyčajne zasielame do 2 pracovných dní. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní dodržať, Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. V prípade vypredania titulu si vyhradzujeme právo na zrušenie objednávky, o tejto skutočnosti Vás budeme vždy informovať telefonicky alebo emailom. Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná, v ozname vždy uvádzame podacie číslo. Zásielky doručujeme iba vrámci Sovenska. Momentálne nezasielame tovar do zahraničia.

 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštovým kuriérom Slovenskej pošty. Tovar zasielame iba na Slovensko. 
Čas dodania môže byť 1 až 3 pracovné dni.

 

Cena poštovného

Do 1kg                        4,50 € s DPH
Do 2kg                        4,70 € s DPH
Do 3kg                        4,90 € s DPH
Do 5kg                        5,20 € s DPH
Do 10kg                       6,00 € s DPH
Do 15kg                       6,90 € s DPH
Do 20kg                       7,70 € s DPH
Do 25kg                       8,50 € s DPH
Do 30kg                       9,40 € s DPH

V cene poštovného sú zahrnuté už aj všetky ostatné poplatky vrátane dobierky a balného.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

Firma ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Firma nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom
 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo písomne. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu si môžte uplatniť aj  osobne na sídle firmy v Prešove, na Sabinovskej ulici č.55.