Kapitoly z didaktiky

Autor: 
Janka Ferencová, Martina Kosturková

Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku v súčasnosti badať záujem o prepájanie poznatkov rôznych vied pri štúdiu učebného a vyučovacieho procesu. Podnetný je prístup neurovedy, ktorý sa snaží vysvetľovať učebný a následne aj vyučovací proces na báze vedeckého výskumu ľudského mozgu. Dochádza k prepájaniu neurovedy, psychológie, najmä kognitívnej, a edukačnej praxe. Na ich prieniku tak vzniká neuropedagogika, či v súvislosti s vyučovacím procesom neurodidaktika, ktorá sa stala inšpiratívnou aj pri písaní tejto publikácie. Text je vhodný ako študijný materiál pre študentov učiteľských študijných programov, ale aj pre učiteľov v praxi. Východiskom koncipovania obsahu bolo zamýšľanie sa nad vyučovaním ako procesom stimulovania učebného procesu žiaka. Prvé dve kapitoly knihy sú venované učeniu sa, najmä z pohľadu neurovedy a kognitívnej psychológie. V ďalších kapitolách je pozornosť venovaná vyučovaniu, vyučovaciemu procesu. Neuroveda, výskum mozgu a učenia sa odhaľuje čoraz viac zaujímavých a prakticky podnetných poznatkov. V knihe sú zdôraznené myšlienky, ktoré sú reálne aplikovateľné z pohľadu súčasnej školskej edukácie. Možno si len vyžadujú zmenu myslenia a postojov niektorých učiteľov.

EAN 9788089510924
ISBN 978-80-89510-92-4

Počet strán: 
256
Váha: 
400 g
Formát: 
158 x 233
13,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.