Od príbehov k aktivitám a hrám + príloha (nad 10ks)

Autor: 
Dominika Slováčková, Matej Slováček

Interaktívna kniha s pracovným zošitom Od príbehov k aktivitám a hrám, je určená na rozvoj poznania a psychomotorických schopností 4/5 až 7/8-ročných detí v materských a základných školách a školských zariadeniach, či v rodine. Vhodná je aj pre žiakov špeciálnych škôl a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na deti, učiteľov, rodičov čaká 11 príbehov s otázkami na porozumenie textu, 11 riekaniek, 11 pohybových hier a 140 pracovných listov! Spolu takmer 200 aktivít pomôže pani učiteľkám pri plnení obsahu súčasného Štátneho vzdelávacieho program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a rodičom pri efektívnom trávení voľného času. Motiváciou k zostaveniu tohto dielka boli viacročné pedagogické skúsenosti autorov, manželov Slováčkových s tvorivou prácou s príbehmi v materskej i základnej škole. Ku kvalite prispeli aj odborné recenzie a námety vysokoškolských učiteliek z pedagogických fakúlt na Slovensku.

Váha: 
6000 g
19,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.