Seminár z chémie pre maturantov

Autor: 
Marián Čurda
Predkladaná príručka je prvou z pripravovanej trilógie učebníc s názvom „Seminár z chémie pre maturantov“. Prvý diel sa venuje oblasti chémie prírodných látok , resp. statickej biochémii, nakoľko učivo chémie podľa platných vzdelávacích dokumentov pre chémiu končí základmi biochémie, resp. základmi chémie prírodných látok. Učebnica je koncipovaná tak, aby pokrývala široké spektrum požiadavok ako pedagógov, tak i študentov. Je vhodná ako učebnica pre predmet Seminár z chémie, ktorý sa vyučuje v 4. ročníku gymnázií, pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na VŠ a univerzity so zameraním na medicínu, farmáciu, veterinu či prírodné vedy. V neposlednom rade ju využijú i poslucháči vysokých škôl, kde sa chémia vyučuje ako neprioritný predmet.
Počet strán: 
118
Váha: 
245 g
Formát: 
B5
11,95 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.