Tvorivá dramatika vo výučbe

Autor: 
Eva Žatková, Dušan Kostrub

Na sklade posledných 5 kusov.

Autori publikácie predkladajú čitateľom ucelenejší komplex metód skúmania didaktických možností uplatňovania tvorivej dramatiky v procese výučby na základe téz sociálno-konštruktivistickej koncepcie. Prezentujú svoj náhľad na dramatickú hru, ako na didaktický nástroj využiteľný na aktívne, zážitkové kompetentné, kolaboratívne učenie sa a vyučovanie s prenechaním maximálneho priestoru identite a autonómie dieťaťa/detí. Publikácia je využiteľná v predprimárnej a primárnej edukácii.

Váha: 
515 g
12,50 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.