Úvod do laboratórnej diagnostiky v klinickej biochémii

Autor: 
Valéria Mašterová, Marián Čurda

Klinická biochémia má dlhú tradíciu vo výučbe na stredných zdravotníckych školách a vysokých školách so zdravotníckymi fakultami. Pre potreby praxe je vhodné dosiahnuté vedomosti aplikovať v každodennej laboratórnej rutine. A práve táto kniha umožňuje študentom aplikovať tieto vedomosti do praxe, nakoľko podáva prehľad metód vyšetrovania najdôležitejších a najfrekventovanejších laboratórnych diagnostík, ktoré by mal budúci laborant ovládať. Autori knihu koncipovali dosť netradične, nakoľko kniha je písaná encyklopedickým štýlom, tzn. že jednotlivé diagnostiky sú radené abecedne. Každé heslo obsahuje základné informácie o odbere materiálu, dané charakteristiky vyšetrovanej bioaktívnej látky a prepojenie na klinický význam. Kniha má 101 strán, je písaná vo formáte A4, čiernobiela tlač.

Váha: 
290 g
12,10 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.