Obchodné podmienky

Spôsob objednávania

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na našich stránkach. Ak vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku na e-mail: obchod@rokus.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, adresu doručenia, meno kontaktnej osoby a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedený e-mail.

 

Osobný odber

Objednávku realizovanú cez internet je možné vyzdvihnúť aj osobne v sídle firmy v Prešove na Sabinovskej ulici č.55. Úhradu za tovar je možné realizovať v hotovosti bez obmedzenia.

 

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás kontaktovať. 
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Ceny tovaru

Pre zákazníka platí aktuálna cena pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Dodacie podmienky

Tovar zvyčajne zasielame do 2 pracovných dní. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní dodržať, Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. V prípade vypredania titulu si vyhradzujeme právo na zrušenie objednávky, o tejto skutočnosti Vás budeme vždy informovať telefonicky alebo emailom. Podacie číslo zásielky, poskytneme na vyžiadanie na info@rokus.sk. Zásielky doručujeme iba vrámci Sovenska. Momentálne nezasielame tovar do zahraničia.

 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame kuriérom DPD. Tovar zasielame iba na Slovensko. 
Čas dodania môže byť 1 až 3 pracovné dni.

 

Cena poštovného

Do 3kg                        5,50 € s DPH
Do 5kg                        5,60 € s DPH
Do 10kg                      5,90 € s DPH
Do 20kg                      6,90 € s DPH
Do 30kg                      7,40 € s DPH

V cene poštovného sú zahrnuté už aj všetky ostatné poplatky vrátane dobierky a balného. Ceny poštovného sa však môžu mierne líšiť, v závislosti od palivového príplatku.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

Firma ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Firma nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom
 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo písomne. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu si môžte uplatniť aj  osobne na sídle firmy v Prešove, na Sabinovskej ulici č.55.