Webinár Nové generácie v laviciach

V prípade záujmu o webinár nás prosím kontaktujte ohľadom dostupných termínov na marketing@rokus.sk.

Ako pracovať s novou generáciou detí a tínedžerov v školách a školských zariadeniach?

Znakom profesionality pedagóga je poznať a načúvať tým, s ktorými pracuje – deťom, žiakom, študentom, stážistom, účastníkom vzdelávania. Zmenil sa svet vzdelávania, mení sa i spoločenská objednávka pre školy a prípravu novej generácie detí a mladých ľudí na život a svet práce. V školách a školských zariadeniach už sedí nová generácia detí a mladých ľudí. Čo o nich vieme, ako si vzájomne rozumieme, ako spolu komunikujeme? Čo hovoria predikcie sociológov o deťoch generácie Alfa, ktoré už sedia v laviciach na prvom a druhom stupni základných školách a sú i v školských kluboch? Čo hovoria výskumy o tínedžeroch a adolescentoch, ktorí sú na stredných a vysokých školách? Pedagógovia by mali na uvedené skutočnosti flexibilne reagovať inovovaním, niekedy možno až rekonštruovaním obsahovej i procesuálnej dimenzie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Pre koho?: 

  • Vychovávatelia v školských kluboch detí a v školských internátoch
  • Pedagógovia a vychovávatelia v centrách voľného času,
  • Učitelia základných škôl i stredných škôl
  • Vedúci metodických združení v školských kluboch detí a v školských internátoch
  • Študenti pedagogických a sociálnych akadémií
  • Vysokoškolskí študenti na pedagogických fakultách
  • Učitelia a frekventanti profesijného rozvoja

 

Čo získate?:

  • Hodinový webinár so zaujímavými informáciami z teórie aj praxe
  • Potvrdenie o účasti vo forme certifikátu

 

Lektor:

PaedDr. Erika Novotná, PhD. - Pôsobí v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania detí, mládeže i dospelých. Má za sebou osemnásťročnú prax odborného asistenta na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je lektorkou vzdelávania dospelých a v tejto oblasti absolvovala školenia a výcviky. Je spoluautorkou Štátnych výchovných programov pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a členkou akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR pre oblasť práce s mládežou.

 

Garant:

PaedDr. Erika Novotná, PhD. 

 

Poznámka: 
Dátum webinára, na ktorom sa chcete zúčastniť, zadajte do poznámky pri zadávaní fakturačných údajov.

V prípade objednávky viacerých osôb na jednu faktúru, prosíme uviesť osobné údaje (titul, meno, priezvisko) spolu s emailovou adresou účastníkov do poznámky v pokladni.

Vyberte si svoju ponuku

6044 - Webinár Nové generácie v laviciach + certifikát v elektronickej podobe
14,90 €
6045 - Pedagogika voľného času 2 + webinár + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
19,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.