Balíček kníh za zvýhodnenú cenu

Autor: 
Kolektív autorov

Ako rozvíjať emocionalitu a prosociálnosť u detí predškolského veku? Problematika emocionality, emocionalizácie, emocionalnej inteligencie, prosociálnosti, prosociálnej výchovy je stále aktuálnou a v pedagogickej praxi otvorenou a žiadúcou témou. V kurikulárnych dokumentoch pre materské školy sa tejto problematike venovala pozornosť v Prosociálnej výchove, v Socio-emocinálnej vzdelávacej oblasti a momentálne vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Učitelia v materských školách denne zažívajú edukačnú realitu, v ktorej potrebujú flexibilne aplikovať rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých by docielili rozvoj dieťaťa v socio-emocionálnej oblasti. Balíček obsahuje tieto knihy:

Spomínané publikácie ponúkajú stále aktuálne a kvalitne spracované aktivity do podoby projektov, ktoré je možné hneď aplikovať v materskej škole a tak podporiť, stimulovať a rozvíjať socio-emocionálnu stránku rozvoja dieťaťa predškolského veku.

CENA SPOLU 23,10€

Váha: 
0.5 g
11,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.