Pedagogika voľného času

Autor: 
Erika Novotná

Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania. Autorka venuje pozornosť výchove ako takej, jej vymedzeniu, súčasným trendom, filozofickým školám a kategorizácii teórií výchovy a vzdelávacích koncepcií. V širokom spektre publikácia predstavuje základné východiská, teórie a koncepty pedagogiky voľného času. Poskytuje ucelený a moderný obraz tejto  pedagogickej disciplíny.

Zámerom publikácie je prezentovať problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania na pozadí aktuálne platných legislatívnych nariadení, inovácií a zmien. Dôraz je kladený na potrebu reflektovania nastupujúcich tendencií a  trendov vo svete vzdelávania a výchovy, v mládežníckej politike a práce s deťmi a mládežou.

Publikácia je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica, ktorá  má vyvážené časti teoretické, prakticko-legislatívne i metodické. Zachytáva vedecké trendy vo výchove v podmienkach informačnej spoločnosti. Je vhodným a inšpiratívnym študijným materiálom nielen pre študentov na pedagogických fakultách, vysokoškolských učiteľov, učiteľov profesijného rozvoja, vychovávateľov, ale i pre širokú odbornú verejnosť. 

EAN 9788082380166
ISBN: 978-80-8238-016-6

Počet strán: 
256
Váha: 
335 g
Formát: 
A5
14,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.