Príloha k publikácii Od príbehov k aktivitám a hrám

Autor: 
Dominika Slováčková, Matej Slováček
Priloha k publikacii Od pribehov k akivitam a hram (pracovný zošit) je určený na rozvoj poznania a psychomotorických schopností 4/5 až 7/8-ročných detí v materských a základných školách a školských zariadeniach, či v rodine. Vhodný je aj pre žiakov špeciálnych škôl a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na deti, učiteľov a rodičov čaká 80 pracovných listov zameraných na rozličné témy, napr. Jar a leto, Pod morskou hladinou, Exotické zvieratá, Emócie, Svet pod lupou... rozvíjajúcich predčitateľskú, predpisateľskú a matematickú gramotnosť na pozadí integrácie rôznych vzdelávacích oblastí. Aktivity môžu byť nápomocné pri plnení obsahu súčasného Štátneho vzdelávacieho program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a rodičom pri efektívnom trávení voľného času. Pracovné listy obsahujú pokyn (zadanie pre dieťa/žiaka), úlohu na vypracovanie a zameranie úlohy (pre lepšiu orientáciu pedagógov a rodičov). Pracovný zošit prešiel odbornou recenziou.
Váha: 
260 g
14,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.