Webinár Pedagogické diagnostikovanie nie je len o pozorovaní

Inovovaný webinár

24.1., 27.3.2024 o 18:00

Podľa zákona 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní § 131 medzi činnosti prvého stupňa v procese poskytovania podporných opatrení patrí pedagogické diagnostikovanie. Práve preto sme pre Vás pripravili pútavý inovovaný webinár o pedagogickom diagnostikovaní. Upraceme si v pojmoch a ukážeme si ako využívať širokú paletu diagnostických metód. Prejdeme od pozorovania cez rozhovor k analýze produktov detskej činnosti i on-line diagnostike a portfóliu prác. Kvalitné pedagogické diagnostikovanie je predpokladom nielen efektívneho plánovania, ale i základom individuálneho prístupu, aby sa každé dieťa/žiak mohlo plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. 

 

Webinár je určený: 

  • učiteľky a učitelia MŠ,
  • učiteľky a učitelia ZŠ (1.stupeň),
  • vychovávateľky a vychovávatelia ŠKD,
  • študenti a každý záujemca.

 

Čo získate?:

  • Hodinový webinár so zaujímavými informáciami z teórie aj praxe,
  • Potvrdenie o účasti a prezentáciu.

 

Lektor:

PhDr. PaedDr. Matej Slováček - Atestovaný učiteľ z praxe v materskej a základnej škole so skúsenosťami s riadením MŠ. Absolvent Univerzity Karlovej (pedagogika), Univerzity Mateja Bela a Prešovskej univerzity v Prešove. Spoluautor 3 odborných a jednej vedeckej monografie, člen SV OMEP. 

 

Garant:

PaedDr. Monika Miňová, PhD. - Vysokoškolská učiteľka, bývala riaditeľka, učiteľka a metodička na MPC. Autorka a spoluautorka niekoľkých publikácii a množstva štúdií k téme pedagogické diagnostikovanie. Predsedníčka SV OMEP.

 

Získajte webinár ZADARMO:

Ak si objednáte jeden z akciových balíčkov kníh získate webinár ZADARMO. Taktiež získate certifikát v tlačenej podobe.

Poznámka: 
Dátum webinára, na ktorom sa chcete zúčastniť, zadajte do poznámky pri zadávaní fakturačných údajov.

V prípade objednávky viacerých osôb na jednu faktúru, prosíme uviesť osobné údaje (titul, meno, priezvisko) spolu s emailovou adresou účastníkov do poznámky v pokladni.

Vyberte si svoju ponuku

6007 - Webinár Pedagogické diagnostikovanie nie je len o pozorovaní + certifikát v elektronickej podobe
9,90 €
6009 - Balíček kníh Diagnostika v MŠ 1 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
19,90 €
6010 - Balíček kníh Diagnostika v MŠ 2 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
24,90 €
6011 - Balíček kníh Diagnostika v MŠ 3 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
24,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.