Webinár Každý deň s Montessori

V prípade záujmu o webinár nás prosím kontaktujte ohľadom dostupných termínov na marketing@rokus.sk.

Webinár je zameraný na rozšírenie poznatkov o metódach a aktivitách s deťmi v kontexte pedagogiky Márie Montessoriovej. Budeme sa venovať konkrétnym aktivitám z oblastí Cvičenia každodenného života a Zmyslová výchova, ktoré je vhodné používať v prostredí materskej školy, prvého stupňa základnej školy, školského klubu detí, či domova. Tieto aktivity u detí rozvíjajú zručnosti samoobslužných činností, starostlivosti o okolie aj seba, samostatnosť a aktivizujú a rozvíjajú zmysly (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat) ako predpoklad kvalitného učenia sa.

 

Pre koho?: 

  • učiteľky a učitelia MŠ,
  • učiteľky a učitelia ZŠ (1.stupeň),
  • vychovávateľky a vychovávatelia ŠKD,
  • detské opatrovateľky,
  • študenti a rodičia,
  • každý záujemca.

 

Čo získate?:

  • Hodinový webinár so zaujímavými informáciami z teórie aj praxe,
  • Potvrdenie o účasti a prezentáciu.

 

Lektor:

PhDr. PaedDr. Matej Slováček - Atestovaný učiteľ z praxe v materskej a základnej škole so skúsenosťami s riadením MŠ. Absolvent Univerzity Karlovej (pedagogika), Univerzity Mateja Bela a Prešovskej univerzity v Prešove. Spoluautor 3 odborných a jednej vedeckej monografie, člen SV OMEP. 

 

Garant:

PaedDr. Monika Miňová, PhD. - Vysokoškolská učiteľka, bývala riaditeľka, učiteľka a metodička na MPC. Autorka a spoluautorka niekoľkých publikácii a množstva štúdií k téme pedagogické diagnostikovanie. Predsedníčka SV OMEP.

 

Získajte webinár ZADARMO:

Ak si objednáte jeden z akciových balíčkov kníh získate webinár ZADARMO. Taktiež získate certifikát v tlačenej podobe.

Poznámka: 
Dátum webinára, na ktorom sa chcete zúčastniť, zadajte do poznámky pri zadávaní fakturačných údajov.

V prípade objednávky viacerých osôb na jednu faktúru, prosíme uviesť osobné údaje (titul, meno, priezvisko) spolu s emailovou adresou účastníkov do poznámky v pokladni.

Vyberte si svoju ponuku

6027 - Webinár Každý deň s Montessori + certifikát v elektronickej podobe
9,90 €
6028 - Každý deň s Montessori balíček kníh 1 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
19,90 €
6029 - Každý deň s Montessori balíček kníh 2 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
24,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.