Webinár Montessori v kocke pre elementaristov

Inovované a zamerané na 1.stupeň

13.3.2024 o 18:00

Myslíte si, že Montessori prístup je len pre materské školy? Omyl! Na webinári Vám predstavíme základné charakteristiky a princípy Montessori pedagogiky a konkrétny didaktický materiál, ktorý môžete použiť vo vzdelávacom procese na 1. stupni ZŠ. Chcete lepšie a kvalitnejšie vysvetliť svojim žiakom učivo? Chcete, aby deti hlbšie porozumeli? Chcete podporiť žiakov, ktorí vyžadujú podporné opatrenia? Predstavíme Vám jeden ideálny a vysoko efektívny spôsob.

 

Pre koho?

  • učitelia 1. stupňa,
  • pedagogickí asistenti,
  • študenti učiteľstva pre 1. stupeň.

 

Čo získate?:

  • Hodinový webinár so zaujímavými informáciami z teórie aj praxe,
  • Potvrdenie o účasti a prezentáciu.

 

Lektor:

PhDr. PaedDr. Matej Slováček - Atestovaný učiteľ z praxe v materskej a základnej škole so skúsenosťami s riadením MŠ a manažovaním aktivít spolupráce školy a rodiny. Absolvent vzdelávaní Montessori, Univerzity Karlovej (pedagogika), Univerzity Mateja Bela a Prešovskej univerzity v Prešove. Spoluautor 3 odborných a jednej vedeckej monografie. Člen SV OMEP.

 

Garant:

PaedDr. Monika Miňová, PhD. - Vysokoškolská učiteľka, bývala riaditeľka, učiteľka a metodička na MPC. Autorka niekoľkých vysokoškolských učebníc aj o spolupráci školy a rodiny. Predsedníčka SV OMEP. 

 

Získajte webinár ZADARMO:

Ak si objednáte jeden z akciových balíčkov kníh získate webinár ZADARMO a certifikát v tlačenej podobe.

 

Poznámka: 
Dátum webinára, na ktorom sa chcete zúčastniť, zadajte do poznámky pri zadávaní fakturačných údajov.

V prípade objednávky viacerých osôb na jednu faktúru, prosíme uviesť osobné údaje (titul, meno, priezvisko) spolu s emailovou adresou účastníkov do poznámky v pokladni.

Vyberte si svoju ponuku

6003 - Montessori v kocke balíček kníh 1 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
24,90 €
6004 - Webinár Montessori v kocke + certifikát v elektronickej podobe
9,90 €
6034 - Montessori v kocke balíček kníh 2 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
24,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.