Webinár Sociálno-emocionálny svet detí

V prípade záujmu o webinár nás prosím kontaktujte ohľadom dostupných termínov na marketing@rokus.sk.

Zvyšujúce sa nároky na vzdelávanie našich detí vyžaduje orientáciu pozornosti aj na vývin a rozvoj ich sociálno-emocionálnej stránky osobnosti, aj psychickú pohodu. O to viac teraz, v období „po“ pandémii, kedy deti a žiaci zažívali vo zvýšenej miere odlúčenie od rovesníkov aj dospelých mimo rodiny. V rámci webinára sa budeme venovať špecifikám sociálneho a emocionálneho vývinu detí a na metódy a možnosti jeho podpory. Webinár je zameraný na prácu s deťmi od 3 do 10 rokov.

 

Pre koho?: 

  • učiteľky a učitelia MŠ,
  • učiteľky a učitelia ZŠ (1.stupeň),
  • vychovávateľky a vychovávatelia ŠKD,
  • detské opatrovateľky,
  • študenti a rodičia,
  • každý záujemca.

 

Čo získate?:

  • Hodinový webinár so zaujímavými informáciami z teórie aj praxe,
  • Potvrdenie o účasti a prezentáciu.

 

Lektor:

PhDr. PaedDr. Matej Slováček - Atestovaný učiteľ z praxe v materskej a základnej škole so skúsenosťami s riadením MŠ. Absolvent Univerzity Karlovej (pedagogika), Univerzity Mateja Bela a Prešovskej univerzity v Prešove. Spoluautor 3 odborných a jednej vedeckej monografie, člen SV OMEP. 

 

Garant:

PaedDr. Monika Miňová, PhD. - Vysokoškolská učiteľka, bývala riaditeľka, učiteľka a metodička na MPC. Autorka a spoluautorka niekoľkých publikácii a množstva štúdií k téme pedagogické diagnostikovanie. Predsedníčka SV OMEP.

 

Získajte webinár ZADARMO:

Ak si objednáte jeden z akciových balíčkov kníh získate webinár ZADARMO. Taktiež získate certifikát v tlačenej podobe.

Poznámka: 
Dátum webinára, na ktorom sa chcete zúčastniť, zadajte do poznámky pri zadávaní fakturačných údajov.

V prípade objednávky viacerých osôb na jednu faktúru, prosíme uviesť osobné údaje (titul, meno, priezvisko) spolu s emailovou adresou účastníkov do poznámky v pokladni.

Vyberte si svoju ponuku

6021 - Webinár Sociálno-emocionálny svet detí + certifikát v elektronickej podobe
9,90 €
6022 - Sociálno-emocionálny svet detí balíček kníh 1 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
14,90 €
6023 - Sociálno-emocionálny svet detí balíček kníh 2 + webinár ZADARMO + certifikát v tlačenej podobe (pre výpočet celkovej sumy je potrebné v ďalšom kroku zadať poštovné)
24,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.