Webinár Štátne výchovné programy

V prípade záujmu o webinár nás prosím kontaktujte ohľadom dostupných termínov na marketing@rokus.sk.

Už existujú štátne výchovné programy, čo to pre školské zariadenia znamená?

Novelizácia školského zákona, začiatkom roka 2022, priniesla zmeny v paragrafe 5, kde sa objavil pojem Štátny výchovný program. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, zverejnilo 5. 12. 2022 štátne výchovné programy pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, školský internát, centrum voľného času). Tieto „novinky“ rozprúdili u pedagogických pracovníkov búrlivé diskusie a množstvo otázok, na ktoré hľadajú odpovede. Čo štátne výchovné programy pre reálnu edukačnú prax znamenajú, aké povinnosti a nariadenia ich zverejnením pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia vyplývajú sa dozviete na tomto webinári.

 

Webinár je určený: 

  • Vychovávatelia v školských kluboch detí a v školských internátoch
  • Pedagógovia a vychovávatelia v centrách voľného času
  • Riaditelia a zástupcovia základných škôl
  • Vedúci metodických združení v školských kluboch detí a školských internátoch
  • Študenti pedagogických a sociálnych akadémií
  • Vysokoškolskí študenti na pedagogických fakultách
  • Učitelia a frekventanti profesijného rozvoja

 

Čo získate?:

  • Hodinový webinár so zaujímavými informáciami z teórie aj praxe
  • Potvrdenie o účasti vo forme certifikátu

 

Lektor:

PaedDr. Erika Novotná, PhD. - Pôsobí v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania detí, mládeže i dospelých. Má za sebou osemnásťročnú prax odborného asistenta na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je lektorkou vzdelávania dospelých a v tejto oblasti absolvovala školenia a výcviky. Je spoluautorkou Štátnych výchovných programov pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a členkou akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR pre oblasť práce s mládežou.

 

Garant:

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

 

Poznámka: 
Dátum webinára, na ktorom sa chcete zúčastniť, zadajte do poznámky pri zadávaní fakturačných údajov.

V prípade objednávky viacerých osôb na jednu faktúru, prosíme uviesť osobné údaje (titul, meno, priezvisko) spolu s emailovou adresou účastníkov do poznámky v pokladni.

Vyberte si svoju ponuku

6043 - Webinár Štátne výchovné programy + certifikát v elektronickej podobe
14,90 €

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.